قیمت بلیط کیش

قیمت بلیط کیش

 

 

بلیط هواپیما یاسوج به تهران

 

قیمت بلیط کیش با توجه به متغیرهایی همچون تقاضای سفر و زمان حرکت، کلاس پرواز و ... متفاوت است.  برای رزرو بلیط هواپیمای کیش سه انتخاب دارید. یکی انتخاب بلیط سیستمی کیش است که در این روش باید مبلغ بیشتری پرداخت کنید. دوم بلیط لحظه آخری کیش ، که ارزان‌ترین نوع بلیط کیش است؛ و سوم بلیط رفت و برگشت که از بلیط های سیستمی ارزان‌تر است.همچنین به ازای پرداخت مبلغ کمتری می‌توانید بلیط چارتری کیش تهیه کنید.

 

قیمت بلیط هواپیما ثابت نیست و مدام در حال تغییر است برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما کیش بر روی مسیر مد نظر خود کلیک کنید .

 

 

قیمت بلیط کیش از تهران

 

اگر مبدا سفر شما تهران است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما تهران به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

قیمت بلیط هواپیما تهران به کیش

 

https://kishzoom.com/Ticket-Tehran-Kish.html

 

بلیط هواپیما یاسوج به تهران

قیمت بلیط کیش از شیراز

 

اگر مبدا سفر شما شیراز است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما شیراز به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

قیمت بلیط هواپیما شیراز به کیش

 

https://kishzoom.com/Ticket-Shiraz-Kish.html

 

 

قیمت بلیط کیش از مشهد

 

اگر مبدا سفر شما مشهد است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما مشهد به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

قیمت بلیط هواپیما مشهد به کیش

 

https://kishzoom.com/Ticket-Mashhad-Kish.html

بلیط هواپیما یاسوج به تهران

 

قیمت بلیط کیش از اصفهان

 

اگر مبدا سفر شما اضفهان است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما اصفهان به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

قیمت بلیط هواپیما اصفهان به کیش

 

https://kishzoom.com/Ticket-Isfahan-Kish.html

 

 

قیمت بلیط کیش از ساری

 

اگر مبدا سفر شما ساری است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما ساری به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

قیمت بلیط هواپیما ساری به کیش

 

https://kishzoom.com/Ticket-sari-Kish.html

 

 

قیمت بلیط کیش از یزد

 

اگر مبدا سفر شما یزد است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز یزد به کیش نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما یزد به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

قیمت بلیط هواپیما یزد به کیش

 

https://kishzoom.com/Ticket-Yazd-Kish.html

 

 

قیمت بلیط کیش از اهواز

 

اگر مبدا سفر شما اهواز است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز اهواز به کیش نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما اهواز به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

قیمت بلیط هواپیما اهواز به کیش

 

https://kishzoom.com/Ticket-Ahwaz-Kish.html

 

 

قیمت بلیط کیش از بندرعباس

 

اگر مبدا سفر شما بندرعباس است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز بندرعباس به کیش نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما بندرعباس به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

قیمت بلیط هواپیما بندرعباس به کیش

 

https://kishzoom.com/Ticket-Bandar%20Abass-Kish.html

 

قیمت بلیط کیش از تبریز

 

اگر مبدا سفر شما تبریز است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز تبریز به کیش نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما تبریز به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

https://kishzoom.com/Ticket-Tabriz-Kish.html

 

 

قیمت بلیط کیش از کرمانشاه

 

اگر مبدا سفر شما کرمانشاه است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز کرمانشاه به کیش نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما کرمانشاه به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

https://kishzoom.com/Ticket-Kermanshah-Kish.html

 

 

قیمت بلیط کیش از کرمان

 

اگر مبدا سفر شما کرمان است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز کرمان به کیش نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما کرمان به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

https://kishzoom.com/Ticket-Kerman-Kish.html

 

بلیط هواپیما یاسوج به تهران

قیمت بلیط کیش از رشت

 

اگر مبدا سفر شما رشت است و قصد مشاهده قیمت بلیط کیش را دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید . توجه فرمایید که با کلیک بر روی لینک قیمت بلیط های امروز رشت به کیش نمایش داده میشه ممکنه پرواز های امروز تکمیل شده باشه با گزینه تقویم پروازی قیمت سایر تاریخ ها را مشاهده فرمایید

 

برای مشاهده قیمت بلیط هواپیما رشت به کیش بر روی لنک زیر کلیک کنید .

 

https://kishzoom.com/Ticket-Rasht-Kish.html


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.